Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger skal være et senter for høyere utdanning, forskning og kompetansetiltak rettet mot privat og offentlig sektor. HIK skal bidra til å heve kunnskapsnivået og gjennom det dekke kompetansebehov som bidrar til å utløse potensiale for vekst og utvikling i regionen. For HIK har vi utviklet nettside.

Kunde

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Kategori

Nettside

Produsert

august 2021

Se mer